Ихэнх Үүлэн үйлчилгээ үзүүлэгчид зах зээлийн тэргүүлэгч SLA-ийг санал болгодог гэж мэдэгддэг боловч үгэндээ хүрдэггүй. SLA үр дүнтэй байхын тулд нэгдүгээрт, энэ нь бодитой байх ёстой бөгөөд таны хэрэгжүүлэх гэж байгаа зүйлийг нөхөж өгөх ёстой, хоёрдугаарт энэ нь агуулгатай байх ёстой бөгөөд хэрэв бид зөрчсөн тохиолдолд нөхөн төлбөр нь чухал ач холбогдолтой, гуравдугаарт SLA зөрчигдсөн тохиолдолд шаардах үйл явц хялбар бөгөөд шууд байх ёстой
ҮРГЭЛЖ

Өндөр Зэрэглэлийн Бэлэн Байдалтай Орчны хувьд

Манай ҮРГЭЛЖ нэртэй баталгаанд таны үйлчилгээ сарын 0.01% -иас дээш хугацаанд (4 минут) офлайн байсан тохиолдолд таны тухайн сарын төлбөр үнэгүй байх болно. Энэхүү SLA нь хэрэглэгчдэд РэйкКорп нь удирдаж байгаа орчноо бүтээх, эрүүл байлгах тохиргоог баталгаажуулж, энэ талаарх мэдлэгийг өгдөг менежментийн загвар юм. Дэлхийн бусад томоохон үүлэн үйлчилгээ үзүүлэгчид таны үйлчилгээ 4 минутаас дээш хугацаанд офлайн байхад танд 10% -ийн л кредит олгодогтой харьцуулж үзээрэй
ГЛОБАЛ

99.99% -иас бага - 100% кредит

ПЛАТИНУМ

Виртуал Серверүүд, Үүлэн Серверүүд, Вэб, имэйл хостингийн хувьд

Манай SLA баталгаанд таны үйлчилгээ сарын 0,1% -иас дээш хугацаанд (43 минут) офлайн байсан тохиолдолд тухайн сарыг үнэгүй авах болно. Энэ бол маш энгийн зүйл! Энэ нь манай бүх виртуал серверүүд, үүлэн тооцооллын тохиолдлууд, хуваалцсан вэб хостинг ба имэйлийн төлөвлөгөөнд хамаатай. Үүнтэй харьцуулахад дэлхийн бусад хоёр том үүлэн үйлчилгээ үзүүлэгчид таны үйлчилгээ 7 эсвэл 36 цагийн турш офлайн байх үед л 100% кредит олгодог
ГЛОБАЛ

99.9% -иас бага - 100% кредит

АЛТАН

Тусгай Зориулалтын серверүүд болон колокацийн хувьд

Манай SLA баталгаа нь таны үйлчилгээ тухайн сарын 0.05% -иас дээш хугацаанд (20 минут) офлайн байсан тохиолдолд танай дараагийн нэхэмжлэлд тусгагдсан сарын төлбөрийг хэсэгчлэн эсвэл бүхэл дүнгээр тооцон танд кредит олгох болно.
ГЛОБАЛ

99.95% -иас бага - 15% кредит

99.90% -иас бага - 25% кредит

99.80% -иас бага - 50% кредит

99.70% -иас бага - 100% кредит (Бүтэн сарын тооцоог нөхөн олгоно)