Ерөнхий

Техник хангамж, програм хангамж, хостинг шийдлүүд эсвэл энэ вэбсайт болон РэйкКорпийн үзүүлж буй аливаа үйлчилгээг ашигласнаар та энэ хуудсанд багтсан бүх ерөнхий нөхцөл болзлуудийг дагаж мөрдөхийг хүлээн зөвшөөрч байна.

РэйкКорп нь дараахи ерөнхий болзол ба нөхцөлцлүүдийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хүссэн үедээ өөрчлөх, нэмэх эрхтэй.

Энэ компани нь Шинэ Өмнөд Уэльс мужийн засаг захиргааны болон Австралийн холбооны хуулиудын дагуу ажилладаг. Манай вэбсайт, үйлчилгээ эсвэл бүтээгдэхүүнийг ашигласнаар та эдгээр байршлын хуулийн харьяалалд өөрийгөө өгөх, хуулийн дагуу ажлана гэдгийг зөвшөөрч байна. РэйкКорпийн санал болгож буй зарим үйлчилгээнүүд нь бусад улс орнуудад хуулийн харьяалалд багтаж магадгүй тул та эдгээр АНУ, Герман, Канад, Франц, Монгол гэх мэт улсуудын хуулийг хүндэтгэн ажиллах үүрэгтэй.

Эдгээр нэр томъёоны аль нэг заалтыг шүүх хүчин төгөлдөр бус эсвэл хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзвэл эсвэл хэрэгжих боломжгүй байдал нь энэ хуудсанд заасан үлдсэн нөхцлүүдэд нөлөөлөхгүй бөгөөд энэ нь бүрэн хүчин төгөлдөр хэвээр байх болно.

Анхааруулга

РэйкКорп нь аливаа агуулгыг хариуцахгүй эсвэл манайхаар хийгдэж буй гүйлгээнээс бусад интернетээр дамжуулан хийж буй гүйлгээг хариуцахгүй. Хэдийгээр РэйкКорп үйлчилгээ үзүүлж байгаа ч интернэт дэх контентыг хянах боломжгүй, улмаар тухайн агуулгын зохицуулалтад хариуцлага хүлээхгүй болно. РэйкКорп нь алдагдсан эсвэл дамжуулахад эвдэрсэн аливаа өгөгдөлд хариуцлага хүлээх эсвэл үйлчлүүлэгч хүлээн авсан, интернетээр олж авсан буруу мэдээллүүдэд - үүнд хойшлогдсон аливаа өгөгдөлд хариуцлага хүлээхгүй болно.

Үйлчилгээний аливаа асуудал, саатал, хянах боломжгүй / зайлсхийх боломжгүйгээс бусад асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэгдэх боловч РэйкКорпийн үүрэг хариуцлага биш бөгөөд үүнээс үүдэн аливаа өгөгдлийн алдагдал, ашиг алдагдах эсвэл бизнес алдагдах нь РэйкКорпийн хариуцлага биш болно.

Үүнтэй адилаар RackCorp нь бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хамгийн сайн хүчин чадлаар ажиллах боловч энэ нь худалдагч / ханган нийлүүлэгчийн мэдээллээр хязгаарлагдана. Энэ нь буруу мэдээлэл эсвэл цаг хугацааны буруу мэдээлэлд хүргэж болзошгүй юм.

РэйкКорп нь үйлчлүүлэгчид үзүүлж буй бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохиромжтой байдал, найдвартай байдал, чанарын баталгааг өгдөггүй. Үйлчлүүлэгч РэйкКорпийн Нөхцөл, журмыг зөрчсөн тохиолдолд үйлчлүүлэгч РэйкКорп-д учирсан аливаа зардал, алдагдал, ямар нэгэн хариуцлагаас нөхөн төлбөр төлөх үүрэгтэй.

РэйкКорп-тэй холбоотой үйлчилгээний алдагдал гарвал төлбөрийг анхны үйлчилгээ / бүтээгдэхүүний худалдан авах үнийн дүнгийн дагуу хэрэглэгчийн хүсэлтээр буцаан олгох болно.

Төлбөр Тооцоо

Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол бүх үнэд Австралийн GST орно. GST нь тухайн улсаас үл хамааран БҮХ хэрэглэгчид төлөх ёстой.

Хэрэв өөрөөр тохиролцоогүй бол тогтоосон хугацаанаас өмнө бүх нэхэмжлэхийг бүрэн төлнө. Төлбөр төлөх хугацаа дууссаны дараа төлбөрийг хийснээр сарын төлбөрийн циклийн эхэнд үлдсэн нийт дүнгийн 5% -тай тэнцэх төлбөрийг сарын хоцрогдолтой нэмэгдүүлж болзошгүй юм. Нэгэнт аккаунтаа цуцалсны дараа төлөх ёстой мөнгөн дүнгээс жилийн 15% -ийн хүүгийн төлбөрийг сар бүр авдаг. Төлөвлөсөн хугацаанд төлөгдөөгүй аливаа үйлчилгээг бид хэзээ ч цуцалж болохыг анхаарна уу.

RackCorp-ийн хувьд 30-аас дээш хоног хугацаа хэтэрсэн төлбөртэй аккаунтийг цуцлах бөгөөд бүртгэлтэй холбоотой имэйл, вэбсайт, нөөцлөлт зэрэг бүх мэдээллийг устгаж болно.

РэйкКорпийн ажилтнууд төлбөрийг баталгаажуултал төлбөрийг хүлээн зөвшөөрөгдсөнд тооцохгүй. Шууд төлөх, төлбөрийг шалгах гэх мэт зарим тохиолдолд төлбөрийг хянах үйл явц хэдэн өдөр үргэлжилж болно. Төлбөрийг хугацаанаас нь өмнө төлсөн эсэхийг баталгаажуулахын тулд нэмэлт төлбөрийн хугацааг тооцох нь үйлчлүүлэгчээс хамаарна.

РэйкКорп нь зээлийн картаар төлсөн нэхэмжлэлийн төлбөрөөс нэмэлт төлбөр авах эрхтэй. Тохиромжтой бол энэхүү төлбөрийг төлөхийг тодорхой зааж өгнө.

Буцаан олголт хэрэглэгчийн дансанд ороогүй тохиолдолд буцаан олголтыг нэхэмжлэхийг төлөх аргаас хамааран хязгаарлагдсан байж болно. Зээлийн картаар хийсэн нэхэмжлэлийн төлбөрийг ижил зээлийн картанд буцааж өгөх ёстой.

Бид дебитээр тохируулсан аккаунтуудыг сар бүр ижил хугацаанд татахыг хичээх боловч зарим саатал нь дансны дебетийг хожимдуулж болзошгүй юм. РэйкКорпийн одоо байгаа эсвэл шинэ нэхэмжлэхийг татаж авах үед дансанд нь хангалттай мөнгө байх шаардлагатай.

Шууд дебит бүтэлгүйтсэн тохиолдолд үйлчлүүлэгчээс 12.00 AU долларын төлбөрийг банк авдаг.

Буцаах болон Буцаан олголт

Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол РэйкКорпийн борлуулдаг бүх биет бүтээгдэхүүн 12 сарын баталгаат хугацаатай ирдэг. Энэ нь үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу ХЭВИЙН хэрэглээнээс болж бүтэлгүйтсэн тохиолдолд юм. Бүтээгдэхүүнийг РэйкКорп руу буцааж солиулахдаа өөрөөр заагаагүй бол хэрэглэгчийн зардлаар буцаах боломжтой гэсэн үг юм.

Худалдагчийн бүтээгдэхүүн 12 сараас дээш хугацааны баталгаатай ирдэг бол хэрэглэгчид борлуулагчтайгаа холбоо барьж, баталгааны буцаалтыг эхлүүлэх үүрэгтэй.

Тухайн баталгаат хугацаатай бүтээгдэхүүнийг нөөцлөхөө больсон тохиолдолд орлуулах эх үүсвэрийг авах бөгөөд солих явцад бага зэрэг хугацаа орж удаж болзошгүй юм.

Зарим тохиолдолд баталгаат хугацаатай бүтээгдэхүүн нөөцөнд байхгүй байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд РэйкКорп нь буцаан олголтыг өгөх болно.

РэйкКорп нь зарим тодорхой бүтээгдэхүүний алдаатай бус нөхцлийн буцаан олголт хийх / бүтээгдэхүүн солилцох эрхийг хадгалах эрхтэй. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулсны дараа сольж болох эсэхийг РэйкКорпийн төлөөлөгчтэй ярилцан баталгаажуулах нь захиалагчийн үүрэг юм.

Барааны нэр

Бүх барааг хэрэглэгчийн төлбөрийг бүрэн төлж дуустал РэйкКорпийн өмч хэвээр үлдэнэ..

Үйлчилгээний зөвшөөрөгдөх хэрэглээ

Нэгэнт аккаунтын мэдээллийг (хэрэглэгчийн нэр / нууц үг) РайкКорп итгэмжлэгдсэн эзэмшигч рүү илгээсэн тул тухайн мэдээллийг хамгаалах нь тухайн этгээд (үүд) -ийн үүрэг юм.

Үйлчлүүлэгч РэйкКорпоос үзүүлж буй үйлчилгээг хариуцлагатайгаар ашиглахыг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд үйлчлүүлэгчийн аккаунтын бүх эрх бүхий/эрхгүй ашиглах нь хэрэглэгчийн үүрэг юм.

Үйлчлүүлэгч нь зарим үйлчилгээнд хамааралтай байж болох Австралийн, Шинэ Өмнөд Уэльc мужийн хууль тогтоомж, бусад улс орны холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчихгүй байх. Үйлчлүүлэгч РэйкКорпоос үзүүлж буй үйлчилгээг ашиглан аливаа этгээдийг хүчирхийлэх, дарамтлах, хууль зөрчихгүй байх үүрэгтэй. Үйлчлүүлэгч манай үйлчилгээг ашиглах замаар РэйкКорп болон бусад системийн үйлчилгээг зөрчихгүй, хүчирхийлэлтэй холбоотой үйлдэл хийхгүй, эсвэл зориудаар / хайхрамжгүй байдлаар хууль зөрчихгүй байх үүрэгтэй.

Үйлчлүүлэгч дээрх хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй аливаа хэрэглээнд бусдад туслахгүй.

Австрали, Америкийн Нэгдсэн Улс, Герман, Норвеги, Швейцарь, Их Британи, Швед, Монгол зэрэг улсуудын аль ч муж, нутаг дэвсгэр, муж эсвэл бусад улсын хууль тогтоомжийг зөрчиж болзошгүй үйлчилгээ, үйлдлийн талаар РэйкКорп-д мэдээлэх нь хэрэглэгчийн үүрэг юм. Мэдээлэл авсны дараа РэйкКорп нь үйлчлүүлэгчтэй хамтран тухайн үйлчилгээг тухайн улс орнуудад хязгаарлах эсвэл өөр үйлчилгээ санал болгож тухайн үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүйг хэрэглэгчдэд мэдэгдэх болно. РэйкКорп нь манай Серверүүдэд Тоглоомын Серверүүд эсвэл олон нийтэд холбогдсон IRC серверүүд / роботууд / үйлчлүүлэгчдийг ашиглахыг зөвшөөрдөггүй.

РэйкКорп нь эдгээр зөвшөөрөгдсөн хэрэглээг санаатайгаар зөрчихгүй байлгахын тулд чадах бүхнээ хийх боловч эдгээр дүрмийг санаатайгаар / удаан хугацаагаар зөрчсөн гэж сэжиглэж буй аливаа аккаунтыг нэн даруй цуцлах эрхтэй. Бид мөн хэрэглэгчидтэй холбоо барьж, арга хэмжээ авах боломжтой болтол дээрх зөрчлийг таслан зогсоохын тулд үйлчлүүлэгчдийн холболт / өгөгдлийг хөндлөнгийн оролцоогүйгээр өөрчлөх эрхтэй.

Цуцлах

РэйкКорп нь РэйкКорпийн аливаа Нөхцөл Журмыг зөрчсөн тохиолдолд хэрэглэгчийн аккаунтыг цуцлах эрхтэй.

Үйлчлүүлэгч аккаунтаа цуцлах хүсэлт гаргаж болох бөгөөд үйлчлүүлэгч нь үйлчилгээний тодорхой хугацааг тохиролцоогүй тохиолдолд РэйкКорп-д мэдэгдэл өгсөнөөс хойш 30 хоногийн дараа аккаунтыг хаах болно. РэйкКорп нь шаардлагатай бол үйлчлүүлэгчдэд мэдэгдсэний дараагаар 24 цагийн дараа тодорхой шалтгаанаар хэрэглэгчийн аккаунтыг хааж болно.

Үйлчлүүлэгчийн аккаунтыг цуцалсны дараа үйлчлүүлэгч зөвхөн РэйкКорпоос үзүүлсэн үйлчилгээнд зориулж РэйкКорпийн өмч болсон тоног төхөөрөмжийг нэн даруй буцааж өгөх шаардлагатай. Үйлчлүүлэгчийн аккаунтыг цуцалсны дараа үйлчлүүлэгчийн РэйкКорп-т төлөх ёстой бүх төлбөрийг нэн даруй төлөх ёстой бөгөөд шаардлагатай бол өр барагдуулах агентлаг гэх мэт бусад хэрэгслийг хэрэглэгчийн зардлаар буцааж авахад ашиглах болно.

РэйкКорп нь үйлчлүүлэгчид үзүүлж байгаа болон үзүүлсээр буй үйлчилгээ дэхь хууль ёсны маргаантай байгаа үйлчилгээнүүд, эсвэл РэйкКорп-аас үзүүлж буй аливаа үйлчилгээг үзүүлэх, дэмжих талаархи үйлчлүүлэгчийн аюул заналхийлэл, хууль ёсны арга хэмжээ авах үед үйлчилгээг шууд зогсоох эрхтэй.

Агуулгын Hөөцлөлт

РэйкКорп нь вэбсайт болон виртуал серверийн агуулгын нөөцлөлтийг хадгалахын тулд маш сайн ажилладаг. Энэхүү үйлчилгээ нь найрсаг байдлын илэрхийлэл болж үнэ төлбөргүй сайн дураар хийгддэг тул баталгаа олгодоггүй тул файлуудаа өөрөө нөөцлөхийг зөвлөж байна.

Агуулгын аюулгүй байдал

РэйкКорп нь агуулгыг аюулгүй байлгах үүднээс боломжит бүх арга хэмжээ авдаг. Хэрэв үйлчилгээний агуулгыг эмзэг гэж үзвэл тухайн өгөгдлийг аюулгүй байлгахын тулд зохих хяналтыг хэрэгжүүлэх нь захиалагчийн үүрэг юм.

Програм хангамжийн хэрэглээ

РэйкКорпоос хэрэглэгчдэд олгосон аливаа програм хангамж нь зөвхөн РэйкКорпийн санал болгож буй үйлчилгээний зориулалттай юм. Програмыг ямар нэгэн өөр шалтгаанаар эсвэл өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

Үйлчлүүлэгч РэйкКорпоос гаргасан програм хангамжийг хуулбарлахгүй бөгөөд хэрэглэгчид програмыг ямар нэгэн зорилгоор өөрчлөхгүй. РэйкКорп болон бусад гуравдагч этгээдүүд РэйкКорпоос хэрэглэгчдэд зориулж нийлүүлсэн програм хангамжийн оюуны өмчийн эрхийг эзэмшигч бөгөөд хэрэглэгчид РэйкКорпоос үзүүлж буй үйлчилгээнээс өөр зорилгоор програм ашиглахгүй, мөн хэрэглэгчид дахин борлуулах эсвэл бусдад өгөхгүй. РэйкКорпоос өгсөн програм хангамжийн зохиогчийн эрхийн эзэмшигчдээс бичгээр зөвшөөрөл аваагүй л бол бусад хүмүүст програм хангамж ашиглуулах, өгөхийг хориглоно.