RackCorp-ийн вебхостинг орчин нь олон вэбсерверийг тохируулах боломжийг олгодог өргөтгөсөн платформ юм. Үүнийг хийснээр вэбсайтуудыг манай онлайн порталаас шууд удирддаг, мөн олон сервер мэдээллийн баазад байршуулах боломжтой.

RackCorp-ийн вэб хостинг нь бусад нийтлэг платформуудад байдаг олон шинж чанаруудыг агуулсан ба шууд өргөжүүлэх, байрлуулах боломжтой гэх мэт олон давуу талтай
PHP-ийн 5.6 ба 7.0 хувилбарууд хоёулаа боломжтой. Image Magick болон бусад стандарт багцууд багтсан болно
Apache болон Nginx хоёуланг нь сонгох боломжтойгоор санал болгож байна. Хамгийн их тохиромжтой сонголт Apache, илүү нэмэлт хурд шаардлагатай бол Nginx-г сонгоно уу.
Манай хамгийн боломжит бага төлөвлөөгөөнөөс эхлээд сайтынхаа хурдыг хамгийн хурдан болгож өргөжүүлэхийг санал болгож байна.