Том вэбсайттай, эсвэл хэд хэдэн вэбсайттай зарим үйлчлүүлэгчид тэдгээрийг үр дүнтэй ажиллуулахын тулд зориулалтын нөөц шаарддаг. RackCorp нь таны тодорхой шаардлагын дагуу бүтээгдсэн, бүрэн удирдлагатай вэб серверүүдээр хангаж, манай серверийн удирдлага/ засварын бодлогын дагуу ажилладаг.
Хэрэглэгчийн вэбсайтууд болон масс траффикийн хувьд RackCorp нь олон тооны зориулалтын вэб серверүүдийг кластерт байршуулж, янз бүрийн траффик болон хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах үүднээс вэб үйлчилгээнүүд хэрэглэгчдэд үргэлж бэлэн байх боломжийг бүрэн хангаж чаддаг. Бид сая сая хэрэглэгчидтэй, траффикийн асар их хэрэгцээтэй олон улсын хамгийн том хэд хэдэн вэбсайтуудыг байрлуулж, засвар тусламж үйлчилгээ хийдэг бөгөөд өдөр бүр өсөн нэмэгдэж буй шаардлагыг хурдан бөгөөд үр дүнтэй хангахын тулд өргөжүүлэлтийг байнга хийдэг.
RackCorp-ийн бүрэн удирдлагатай вэб серверийг сонгосон үйлчлүүлэгчид сүүлийн хэдэн арван жилийн хугацаанд вэб хостингийн платформыг хамгийн өндөр гүйцэтгэл, хамгийн их үр ашигтай, хамгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор манай багийн тусгайлан өөрчилсөн вэб хостингийн платформыг ашигладаг.

RackCorp-ийн удирдлагатай вэбсайтад дараах үйлчилгээнүүд орно:

  • Энгийн үйлдлийн системийн шинэчлэлт болон сайжруулалт
  • Нэн даруй яаралтай чухал засвар болон сэргэх үйчлилгээ
  • RackCorp сүлжээний үйл ажиллаганы төвийн 24/7 хяналт
  • Хяналт / Удирдлага
  • Хэрэглэгчийн нэвтрэлт
  • Backup болон Сэргээлт
  • Гүйцэтгэл тохируулах
  • Багтаамж болон хүчин чадалыг төлөвлөх / тохируулах
  • Аюулгүй байдлын Аудит & Нийцэл / Зөвлөмж
portal_server_general
portal_server_storage