Томоохон вэб сайт эсвэл хэд хэдэн вэб сайттай бөгөөд тэдгээрийг үр ашигтай ажиллуулахын тулд тусгай нөөц шаарддаг үйлчлүүлэгчдэдээ зориулж RackCorp нь техникийн шаардлагад нийцүүлэн бүтээгдсэн, өөрсдийн серверийн менежмент болон засварын бодлогын дагуу бүрэн ажилладаг, бүрэн удирдлагатай вэб серверүүдээр хангадаг.
RackCorp-ийн бүрэн удирдлагатай вэб сервертэй байхыг сонгосон үйлчлүүлэгчид зориулан тэдний вэб сайтын хамгийн өндөр гүйцэтгэл, үр ашиг, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс вэб байршуулах платформуудыг өөрчилөн сайжруулсан билээ.

RackCorp-ийн удирдлагатай вэбсайтад дараах үйлчилгээнүүд орно:

  • Энгийн үйлдлийн системийн шинэчлэлт болон сайжруулалт
  • Нэн даруй яаралтай чухал засвар болон сэргэх үйчлилгээ
  • RackCorp сүлжээний үйл ажиллаганы төвийн 24/7 хяналт
  • Хяналт / Удирдлага
  • Хэрэглэгчийн нэвтрэлт
  • Backup болон Сэргээлт
  • Гүйцэтгэл тохируулах
  • Багтаамж болон хүчин чадалыг төлөвлөх / тохируулах
  • Аюулгүй байдлын Аудит & Нийцэл / Зөвлөмж