РэйкКорп бол мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, сүлжээний шийдлүүдээр мэргэшсэн бөгөөд бид үйлчлүүлэгчдээ аюулгүйгээр өргөжүүлж, бизнесийн өрсөлдөх чадварыг хадгалах, дэд бүтцийн шийдлүүдийг барьж байгуулах, хадгалах чиглэлээр тусгайлан зохион байгуулалттай ажилладаг. Бид танай бизнесийн загвартай нийцэхгүй үнэтэй техник хангамж эсвэл програм хангамжийн шийдлүүдийг зарах тухай биш харин бизнесийн төлөвлөгөөтэйгөө зэрэгцэн байрлаж байх хугацаандаа хамгийн тохиромжтой мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг бий болгоход туслах замын зураглал гаргах болно. Энэ бол РэйкКорптой хамт дэд бүтцээ сайжруулан бизнесээ өргөтгөх гайхалтай боломж юм.
МТ-ийн багуудынхаа ачааллыг бууруулахыг хүсч байгаа эсвэл боломжит нөөцгүй хэрэглэгчид өдөр тутмын олон ажлуудыг хийхийн тулд РэйкКорп серверийн менежментийг сонгож, бизнесийн үйл ажиллагаагаа эрсдэлээс хамгаалдаг. Түүнчлэн, өнөөгийн кибер аюулгүй байдлын өнөөгийн нөхцөлд сервер дээрх бүх үйлдлийн системийг удирдаж, засварлаж байх нь асар чухал болсон. РэйкКорп нь бүх тусгай зориулалтын серверүүд, виртуал серверүүд, үүлэн тооцооллын тохиолдлууд, холимог тохиргоонд зориулсан үйлдлийн системийн (O/S) серверийн менежментийг санал болгодог.

Үүлэн орчны менежментийг манай туршлагатай техникч нар удирдан явуулдаг:

  • O/S-ийн тогтмол шинэчлэлт, засварууд
  • Яаралтай/Нэн даруй эмзэг байдлыг засах болог нөхөн сэргээлт
  • Аливаа удирдлагын системын програм хангамжийн аюулгүй байдлын шинэчлэлт, засварууд
  • Автомат NOC дохиолол
  • SMS дохиолол
  • Чухал үйлчилгээнүүдийг газар дээр нь шуурхай засах/сэргээн засварлах