RackCorp-ийн Cloud Compute сонголтууд нь үйлчлүүлэгчид хүссэн нөөцөөрөө cloud instance - үүлэн станц үүсгэж, зөвхөн тухайн нөөцийг ашигласан хугацаандаа л төлбөр төлөх боломжтой гэсэн үг юм. Үнийг 30 минутын блокоор тооцдог тул нөөцийг хагас цагаас, хэдэн цаг, эсвэл бүр өдөр, долоо хоног, сар хүртэл хугацаанд ашиглах боломжтой. Ашиглалт нь бүхэлдээ таны шаардлагад суурилдаг бөгөөд та дууссаны дараа үүлэн инстанцыг унтрааж, дуусгахад таны тооцоо зогсох болно.
Та мөн тусгайлан тооцоолох GPU болон SSD-ийн төрөл бүрийн сонголтуудыг ашиглах боломжтой. RackCorp нь таны програмын төлбөр тооцоог уян хатан болгохын тулд төлбөр төлөх олон төрлийн загваруудыг санал болгох боломжтой. Зөвхөн таны програмд тохирсон төлбөр тооцооны загварыг таны хэргэцээ шаардлагад нийцүүлж гаргах боломжтой ба бидэнтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.
Таны програмыг олон байршилд байрлуулах чадвартай тул RackCorp-ийн үүлэн платформ дээр програмаа бүтээх нь бизнес загвараа дэлхийн хэмжээнд өргөтгөх боломжтой болох юм
Бидэнтэй хамтран эрэлт ихтэй захиалгат платформыг зохион бүтээхийг урьж байна. RackCorp нь хямд болон өндөр өртөгтэй техник хангамж, GPU, хямд зардалтай storage ашиглаж байгаа эсэхээс үл хамааран таны бизнесийн загвартай бүрэн нийцэх дэд бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэх юм. Хэрэв бид үүнийг хийж чадна гэсэн л бол бид хийх болно.