РэйкКорпийн Үүлэн Тооцооллийн сонголтууд нь үйлчлүүлэгчид хүссэн нөөцөөрөө үүлний тохиолдлуудыг үүсгэх боломжтой бөгөөд зөвхөн эдгээр нөөцийг ашиглах хугацаанд л төлбөр төлдөг гэсэн үг юм. Үнийн тооцоог 30 минутын блокоор тооцдог тул нөөцийг хагас цаг, хэдэн цаг, бүр хэдэн өдөр, долоо хоног, сар хүртэл хугацаагаар ашиглаж болно. Ашиглалт нь таны шаардлагад бүрэн суурилдаг бөгөөд дууссаны дараа үүлний тохиолдлуудыг хааж, цуцалснаар таны төлбөр тооцоо зогсох болно.
Та тусгай зориулалтын тооцоолох GPU болон SSD тохируулгуудыг ашиглах боломжтой. РэйкКорп нь таны програмын төлбөр тооцооны загварт хамгийн сайн тохирохын тулд төлбөрөө төлөх олон төрлийн загваруудыг оруулж болно. Таны програмд тохирсон төлбөр тооцооны загвар дээр эрэлттэй байгаа тусгай дэд бүтцийг хэрхэн яаж өгөхийг лавлахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой
Таны програмыг олон байршилд байрлуулах чадвартай тул РэйкКорпийн үүлэн платформ дээр програмаа бүтээх нь дэлхийн хэмжээнд өргөтгөх боломжтой бизнес загварыг бий болгодог
Тусгай захиалгын эрэлттэй платформыг бүтээхдээ бидэнтэй хамтран ажиллаарай. РэйкКорп нь та бүхнийг хямд өртөгтэй тоног төхөөрөмж, өндөр өртөгтэй тоног төхөөрөмж, GPU, хямд үнэтэй хадгалах санг ашиглаж байгаа эсэхээс үл хамааран таны бизнесийн загвартай ажиллах дэд бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэх юм. Хэрэв бид үүнийг хийж чадна гэсэн л бол бид хийх болно.