Хэрэв та өөрийн индекс файлыг дарж бичсэн эсвэл вэбсайтад тань вирусын халдвар авсан тохиолдолд манай техникийн туслалцаа үзүүлэх баг хувийн файлуудыг татаж авах эсвэл бүх вэбсайтуудыг өмнөх байдалд нь оруулж туслах болно.
Backup хийх давтамж, хадгалах хугацаагаа тодорхой болгосноор та сарын backup зарцуулалтаа тодорхой болгож болно.

icon_oneclick

Нэг үйлдлээр суулгах

Үйлчлүүлэгчид RackCorp програм хангамжийн агентыг төхөөрөмж дээрээ энгийн нэг товшилтоор суулгаснаар суурин компьютер, зөөврийн компьютер, газар дээрх сервер зэрэг оффисын төхөөрөмжөөсөө бүх өгөгдлийг backup хийх боломжтой. Төхөөрөмж бүр дээр программ хангамжийн агент суулгасны дараа үйлчлүүлэгчид дараахь үйлдлийг хийнэ:
  • Зөвхөн сонгосон файл
  • фолдерыг backup хийх
  • Бүх өгөгдлийг бүрэн backup хийх
  • Backup хийх давтамжийг тохируулах (жишээ нь: 15 минут тутамд; цаг тутамд; өдөр бүр; долоо хоног
  • сар бүр)
  • Backup бүрийг аюулгүй хадгалах санд хадгалах хугацааг тохируулах
icon_fullymanaged

Бүрэн Удирдлагатай

BaaS шийдэл нь бүрэн удирдлагатай шийдэл бөгөөд үйлчлүүлэгч манай NOC-ийн backup-ийн мэргэжилтнүүдийн багт хүсэлт гаргах боломжтой бөгөөд бид нөөцлөлттэй холбоотой бүх процессыг явуулах болно. Үүнд үйлчлүүлэгчийн төхөөрөмж дээр агент программ хангамжийг суулгах, өөр өөр түвшний эмзэг мэдээллийн backup-ийн хуваарь гаргах, хадгалах хугацааг удирдах, шаардлагатай үед файл, системийг сэргээх зэрэг үйлдлүүд орно. Манай мэргэжлийн backup-ийн ажилтнууд манай NOC-ны анхааруулах төвтэй хамтран ажилладаг бөгөөд NOC- оос үүссэн аливаа дохиолол сэрэмжлүүлэг, сэргээн босголтын үйл ажиллагаанд нэн даруй хариу өгөх болно. Үйлчлүүлэгч нь үйл явц бүрийн талаар мэдээллэдэг бөгөөд системийг бүрэн сэргээсний дараа баталгаажуулах мэдэгдлийг хүлээн авна.
icon_simplerecovery

Энгийн Cэргээх

Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар тодорхой файлыг сэргээх эсвэл ширээний компьютерийг тэр чигт нь эсвэл серверийг сэргээх шаардлагатай бол үйлчлүүлэгчдийн хандаж болох энгийн интерфэйс нь файлыг өмнөх нөөцөөс хурдан олох, нэн даруй солих эсвэл бүх системийг сэргээх боломжийг ганцхан товчлуур дээр дарж авах боломжтой
icon_alwaysready.svg

Үргэлж бэлэн Үүлэн Дэд Бүтэц

Манай BaaS шийдлийг серверүүдтэйгээ ашиглах томоохон давуу тал нь сервер дээр эсвэл дата төвд байгаа эсэхээс үл хамааран анхдагч орчинд тоног төхөөрөмж доголдсон тохиолдолд мөн анхдагч орчинд буцааж сэргээх боломжгүй үед манай бүх BaaS нөөц бүсүүд сүлжээнд үргэлж бэлэн байдаг Үүлэн дэд бүтэцтэй бөгөөд алдааг тойрон гардаг програм ажиллаж, нөөц дүрсийг хамгийн бага хугацаанд сэргээн засварласнаар таны үйлчилгээг хэвийн болгож сервер хэвийн ажиллах боломжтой.

Хялбар-Baas

EasyBaaS нь бүх backup-ийн өгөгдлийг шифрлэж, таны интернет холболтыг ашиглан манай найдвартай BaaS дата төвийн аль нэгэнд (таны сонгосон BaaS бүс) шилжүүлэх болно. Хэрэв та нэн даруй авах эсвэл сэргээх шаардлагатай бол таны нөөц өгөгдөлд үргэлж хандахад бэлэн байх болно.

RBB-Baas

Үйлчлүүлэгчийн сүлжээнд RBB (RackCorp-Backup-Box) нэмэгдсэн. Backup-ийн өгөгдлийг RBB-ээр дамжуулж удирдаж, дараа нь тэдний интернет холболтоор дамжуулан манай аюулгүй, найдвартай BaaS дата төвийн бүсэд шилжүүлдэг. RBB нь Интернэт холболтод найдахгүйгээр дотоод сүлжээгээр дамжуулан файлуудыг сэргээх эсвэл системийг шууд бүрэн сэргээх боломжийг олгодог. Интернет холболт болоижгүй тохиолдолд энэ нь ялангуяа ашигтай байдаг.

Direct-Baas

Үйлчлүүлэгчийн байран дахь бүх төхөөрөмжийг тусгай хувийн холболтоор дамжуулан аюулгүй BaaS дата төвийн бүсэд шууд backup хийгдэнэ.
Хялбар-Baas
бидэнтэй холбоо барих

1-5 ажилтантай бизнесд зориулагдсан

Тохиргоо: Easy-Baas

Ажилтан: 1 - 5

Бүртгүүлэх
RBB-Baas
бидэнтэй холбоо барих

5-20 ажилтантай бизнесд зориулагдсан

Тохиргоо: RBB-Baas

Ажилтан: 5 - 10

Бүртгүүлэх
Direct-Baas
бидэнтэй холбоо барих

20-с дээш ажилтантай бизнесд зориулагдсан

Тохиргоо: Direac-Baas

Ажилтан: 20+

Бүртгүүлэх
Backup-ийн үйлчилгээг мөн удирдлагатай "backup as a service" хэлбэрээр авах боломжтой бөгөөд backup хийх хуваарийн сонголтууд гэх мэт нэмэлт боломжуудыг санал болгодог: Үйлчлүүлэгчид өдөр бүр, долоо хоног бүр, сар бүр, жил бүр backup хийх хуваарийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
Илүү олон төрлийн хуваарийн сонголтуудаас гадна удирдлагатай backup нь хуулбарлах, шахах хэлбэрээр илүү сайн гүйцэтгэлийг санал болгодог бөгөөд энэ нь нөөцлөлтийн хэмжээг багасгаж, дамжуулах хурдыг нэмэгдүүлдэг. RackCorp нь таны өгөгдөл эсвэл нөөцлөлтийг хадгалахын тулд дэлхий даяар тархан байрших хорь гаруй байршлаас хоёроос дээш сонгох боломжийг олгодог бөгөөд, илүү сайн хурд, өгөгдлийн бүрэн эрхт хараат бус байдлыг санал болгодог.
Манай програм хангамжийн агент таны виртуал машиныг AWS эсвэл VMware гипервизор гэх мэт платформоос хялбархан хувиргаж шилжүүлэх боломжтой тул шилжилт хөдөлгөөн хийхэд хялбар байдаг.
Хэрэв таны үндсэн дата төв офлайн болвол та өөрийнхөө нөөц серверийн орчноо манай үүлэнд нэн даруй эргүүлж болно. Үүнийг шинэлэг хувилах, буцаах системээр дамжуулан диск тус бүрийн унших болон бичих үйлдлийг бүртгэдэг.
Шаардлагатай бол засах засварыг хийж, өөрчлөлтийг шууд бичиж доош нь эргүүлж болно. Жишээ нь крипто локер халдлагын үед хууль ёсны өгөгдлийг хамгийн бага алдагдалтайгаар буцааж авах боломжтой. Үгүй бол ихэнхдээ ажиллагаанууд таван минутын хугацаатай байдаг. Энэ нь урсгал хөдөлгөөн, эх үүсвэр болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг удирдахад хоорондын сайн тэнцвэрийг бий болгодог
Манай удирдлагатай backup шийдлүүдийн эдгээр илүү дэвшилтэт хувилбаруудын хувьд байгалийн гамшиг, улс төрийн тогтворгүй байдлыг бууруулах, мэдээллийн хараат бус бүрэн эрхт байдлын бодлогыг хангах зорилгоор глобал хэмжээнд дор хаяж хоёроос гурван алслагдсан мэдээлэл хадгалах байршлыг санал болгож байна.