Аюулгүй байдлын үнэлгээ нь ихэвчлэн олон улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын өндөр үнэлгээтэй стандарт болох ISO 27001 стандарттай үйлчлүүлэгчдийг харьцуулдаг.
RackCorp нь ISO 27001, ISO 9001 эсвэл PCI-DSS стандартын шаардлагыг хангасан байхаас үл хамааран үйлчлүүлэгчидийн шаардлагад нийцсэн framework-ийг хэрэгжүүлэхийн тулд салбарын хамгийн шилдэг аюулгүй байдлын хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Бид анхны аудит/үнэлгээ хийх эсвэл зорьж буй үр дүнд хүрэхийн тулд таны сонгосон аюулгүй байдлын үйлчилгээ үзүүлэгчтэй хамтран ажиллах бүрэн боломжтой. Манай техникийн баг автоматжуулалтад ихээхэн анхаарал хандуулдаг бөгөөд одоо байгаа програм хангамжийн хөгжүүлэлт, мэдээллийн аюулгүй байдал, эрсдэлийн удирдлагын багуудтай нягт уялдаатайгаар системүүдийг хөгжүүлэхийн тулд арилжааны болон нээлттэй эхийн хамгийн сайн шийдлүүдийг ашигладаг.
Манай инженерийн болон техникийн багууд мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын систем (ISMS), осол аваар, эрсдэл, сүлжээний аюулгүй байдлын шаардлага зэргийг удирдахад туслах программ хангамжийг хөгжүүлж, нэвтрүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд манай багийн мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх өргөн мэдлэг нь зөвхөн аудитын нийцэл болон түүнийг дагаж мөрдөх төдийгүй техникийн хэрэгжилт, засварыг хамардаг.
Бүртгүүлэх

Framework Тойм

 • Бодлого
 • Хүний нөөцийн аюулгүй байдал
 • Хөрөнгийн менежмент
 • Нэвтрэх хяналт
 • Криптограф
 • Физик хамгаалалт
 • Ашиглалтын хамгаалалт
 • Харилцаа холбооны аюулгүй байдал
 • Систем & Програм хангамжийн лайфцикл
 • Нийлүүлэгчийн харилцаа холбоо
 • Аваар ослын удирдлага
 • Бизнесийн тасралтгүй тогтвортой байдал
 • Нийцэл

Хамгаалалтын үйлчилгээ