RackCorp нь таны траффикийг тухайн бүс газраас эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэх ямар ч дамжуулалтыг оновчтой байгахын тулд манайх сүлжээгээ дэлхийн даяар тогтворжуулж, тэнцвэржүүлсэн. Энэ нь та өөрийн BGP padding өөрөө удирдах шаардлагагүй бөгөөд манай мэргэжилтнүүд таны өмнөөс хийж гүйцэтгэнэ гэсэн үг юм.
Олон улс дахь глобал Tier-1 түвшний операторуудтай холбогдох, манай өндөр түвшний бүсчилсэн түншлэлийн стратеги нь таны траффик орон нутаг болон тухайн бүсийн хэмжээнд өргөн хүрээтэй холбох, эцсийн хэрэглэгчидтэйгээ найдвартай холбогдоно гэсэн үг юм.
Таны пакетуудыг манай POP-уудын хооронд дэлхийн өнцөг булан бүрээс хамгийн оновчтой (хурдtai мөн bandwidth) замаар тээвэрлэхийн тулд траффикээ RackCorp-ийн сүлжээнд хамгийн зөв хоцрогдолтой зохион байгуулалттай тээвэрлэж, харин бүс нутгийн тээвэрлэгчдийн таны олон улсын траффикийг тэдний "баталгаагүй" сүлжээнд оруулахаас зайлсхийх.
Траффикийн урсгалаа хянах боломжтой олон тооны BGP нийгэмлэгүүдтэй хамт RackCorp нь глобал SAAS-ийн хэрэгцээ мөн траффикийн урсгалаа өөрчлөхийн тулд дэлхийн өнцөг булан бүрт олон үйлчилгээ үзүүлэгчд найдаж буй дэд бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэгчидийн хэрэгцээ шаардлагыг хангадаг.