RackCorp-ийн дата төвүүдэд хяналт тавьж, хэрэглэгчидэддээ хандсан тусламж үйлчилгээтэй дэд бүтцийн чиглэлээр ажилладаг RackCorp-ийн мэргэжилтэн инженерүүдийн удирддаг dedicated имэйл серверүүд нь шуудан руу үргэлж найдвартай нэвтрэх боломжийг олгодог.
Тусгай зориулалтын имэйл сервер хэнд шаардлагатай вэ?RackCorp нь аюулгүй байдлын өндөр шаардлага тавьдаг, эсвэл өөртөө зориулж өөрчилж тохируулсан plugins/features-ийг ажиллуулах шаардлагатай үйлчлүүлэгчдэдээ зориулж тусгай зориулалтын mail server-ээр хангах боломжтой.
Бүртгүүлэх

Rackcorp Dedicated Имэйл Сервер нь
аюулгүй, найдвартай тайван байдалд зориулагдсан уу?

icon_sla

  • Тогтмол O/S шинэчлэлт болон засвар
  • Яаралтай/Шууд эмзэг байдлын нөхөн сэргээлт
  • RackCorp NOC 24x7 үйлчилгээний хяналт
  • Порталын хяналттай хэрэглэгчийн бүртгэл
  • Удирдлагатай Exchange Сервер эсвэл POP3/IMAP
  • Backups
  • Сэргээлт
  • Гүйцэтгэлийн тохируулга
  • Багтаамж төлөвлөх / хэмжилт хийх
  • Аюулгүй байдлын аудит ба дагаж мөрдөх зөвлөмж
ЛАВЛАХ